Portal Środa - 20 listopada 2019 Anatola, Edyty, Rafała      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
2019-06-25 Wyrok przeciwko Polsce

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, że przepisy obniżające wiek przejścia na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Wspólnoty. Kłopot w tym, że przepisy te zostały już zmienione. 


W ramach reformy sądownictwa i zgodnie z polską konstytucją Sejm zdecydował, że wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego zostanie obniżony do 65 lat. Ustawa weszła w życie w kwietniu 2018 roku. Komisja Europejska zaskarżyła te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopatrując się naruszenia praworządności i niezawisłości sędziowskiej.


Trybunał uznał, że przepisy obniżające wiek emerytalny sędziów SN oraz umożliwiające prezydentowi jego wydłużenie naruszają unijne prawo.– Rzeczypospolita uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy artykułu 19 ust. 1 Traktatu o UE. Rzeczypospolita zostaje obciążona kosztami postępowania – odczytał wyrok Marek Safjan, sędzia TSUE.To orzeczenie jest kuriozalne i skandaliczne – mówił konstytucjonalista i wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek.– Praworządność polega na działaniu zgodnym z prawem. Konstytucja RP wyposaża Sejm RP w kompetencje określania wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego – podkreślał.Na domiar złego w październiku Trybunał Sprawiedliwości zażądał przywrócenia do Sądu Najwyższego sędziów, którzy zgodnie z nowymi regulacjami przeszli na emeryturę. Decyzja miała obowiązywać do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Tylko, że realizując to postanowienie Polska musiała uchwalić zmiany w ustawie o SN.


W efekcie dzisiejsze orzeczenie TSUE jest bezprzedmiotowe, ponieważ tych przepisów już niema. Trudno racjonalnie przewidzieć jakie konsekwencje będzie miał w takiej sytuacji wyrok unijnego Trybunału – wskazała adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak.– Zgodnie z obowiązującymi przepisami traktatu o funkcjonowaniu UE państwo członkowskie wobec, którego orzeczono taki wyrok ma obowiązek zastosować się i wyrok wykonać. Tylko, że wyroku wykonać się nie da, bo nie ma przepisów, które należy wyeliminować z obrotu prawnego – akcentowała.W takiej sytuacji nie można wykluczyć dość absurdalnego zachowania Komisji Europejskiej, która może mimo wszystko zastosować sankcje wobec Polski za niewykonanie wyroku, którego wykonać się nie da.


TV Trwam News/RIRM


Źródło: radiomaryja.pl,

mj


Aktualności
ARCHIWUM
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom