Portal Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
2018-02-23 Projekt Konstytucji dla Nauki ma szansę na poparcie PiS pod pewnymi warunkami

Projekt Konstytucji dla Nauki ma szansę na akceptację po wprowadzeniu szeregu korekt, proponowanych przez klub Prawo i Sprawiedliwość – przyznał poseł prof. Włodzimierz Bernacki.


Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował wczoraj, że gotowy projekt reformy szkolnictwa wyższego zostanie skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wyraził przekonanie, że projekt zostanie przyjęty przez rząd na początku marca i trafi do Sejmu.


Konstytucja dla Nauki zakłada m. in. przebudowę modelu kształcenia doktorantów, zwiększenie roli rektorów, a także rozwój uczelni regionalnych.


Jednak obóz rządzący nie jest zgodny, co to kształtu ustawy. Poseł Włodzimierz Bernacki powiedział, że w projekcie są kwestie, które budzą wątpliwości i powinny zostać zmienione. Wśród nich wymienił m.in. pomysł powołania rad uczelni.Nasze krytyczne uwagi, które mają być uwzględnione, odnoszą się do struktury uczelni. To jest kwestia rady uczelni, sprawa związana z obdarzeniem rektora władzą absolutną, bezwzględną. Wreszcie punkt trzeci dotyczący organizacji struktury uczelni, a więc to, że to uczelnie miałyby nadawać stopnie naukowe, a nie jak dotychczas rady poszczególnych wydziałów. Konieczne są zmiany w tych obszarach, na które wskazałem. Te wskazania, które dokonaliśmy wprost zawierają się i wypływają z programu Prawa i Sprawiedliwości – wskazał prof. Włodzimierz Bernacki.Zdaniem Jarosława Gowina to dobrze przygotowana reforma, a konsensus uda się osiągnąć. Prace nad Konstytucją dla Nauki trwały dwa lata.


RIRM


Źródło: radiomaryja.pl, 23 lutego 2018

mj


Aktualności
ARCHIWUM
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom