Portal / Dom i rodzina / PORNOGRAFIA ZBIERA SWOJE ŻNIWO!!! Wtorek - 21 maja 2019 Jana, Moniki, Wiktora      "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ostrzej po wakacjach
Dyscyplina zamiast likwidacji gimnazjów
Nauczyciele funkcjonariuszami publicznymi
Szkoły bez telefonów
Bezstresowa szkoła i gdańska tragedia
Gimnazja muszą zniknąć
Ostrzejsze kary dla nieletnich
PORNO zbiera swoje żniwo
W USA są klasy o zaostrzonym rygorze
Żałoba we wszystkich szkołach
To jest cena medialnego permisywizmu
Szkoły do przeglądu
E-mail zaufania

Pierwszy ośrodek wsparcia wychowawczego powstanie po wakacjach. Kolejne placówki o nadzorze pedagogicznym mają ruszyć w następnych latach. Do takich szkół z internatem kwalifikować się będą agresywni gimnazjaliści uniemożliwiający naukę pozostałym uczniom.

W budżecie państwa są środki finansowe, aby we wrześniu przyszłego roku taką pierwszą placówkę powołać. Reszta jest kwestią następnych lat - zapewnia MEN. Na podstawie porównań z innymi szkołami, które funkcjonują w Europie i na całym świecie, resort edukacji podjął decyzję, że ośrodki wsparcia wychowawczego (OWW) nie będą miały tylko charakteru szkół, w których będzie się umieszczać osobę na miesiąc czy nawet rok. Będzie też możliwość przebywania w nich tydzień lub dwa. - Chodzi o to, aby ci uczniowie szybko mogli wrócić do normalnej nauki ze świadomością, że w przypadku dalszego naruszania dyscypliny w szkole zostaną skierowani na dłuższy pobyt w ośrodku wsparcia wychowawczego - zaznaczył szef MEN Roman Giertych. Zdaniem Sławomira Kłosowskiego (na zdjęciu), wiceministra edukacji, do OWW będą trafiać uczniowie agresywni wobec nauczycieli i innych uczniów, chuligani oraz osoby demoralizujące. Główną cechę tych placówek stanowi podwyższony rygor w trzech zakresach: dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Kłosowski zaznaczył, że tylko takie działania "mogą dziś zabezpieczyć przed chuligaństwem, agresją, patologią i niedostosowaniem społecznym" gimnazja w Polsce. - To właśnie szkoły tego typu, jako placówki gromadzące młodzież w tak zwanym trudnym wieku, skupiają jak w soczewce wszelkie negatywne zjawiska w polskiej szkole i według badań stanowią najbardziej zagrożone agresją, chuligaństwem i innymi patologiami ogniwo systemu oświaty - dodał.

Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt
Zajęcia w ośrodkach będą prowadzone oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Wiceminister edukacji podkreślił, że wymagać to będzie zatrudnienia pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów posiadających już określony dorobek i kilkuletnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Zostanie też powołana specjalna komisja orzekająca przy kuratorze oświaty, która będzie decydować o skierowaniu ucznia do OWW. W jej skład mają wchodzić: psycholog, pedagog i szkolny wychowawca ucznia. Kłosowski zaznaczył, że dyrektor danej szkoły będzie mógł wystosować wniosek do kuratorium oświaty, ale dopiero po wyczerpaniu wszelkich możliwości pomocy uczniowi w szkole oraz po uzyskaniu opinii w tej sprawie rady pedagogicznej. Następnie komisja ma zdecydować o skierowaniu ucznia do OWW w terminie 3 dni od wpłynięcia wniosku od dyrektora gimnazjum. Umieszczenie ucznia w OWW powinno nastąpić w następnym dniu po poinformowaniu o tym jego rodziców. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody, rozstrzygnie o tym sąd rodzinny. Ośrodki będą mieć charakter półotwarty, a niektórzy uczniowie, za zgodą dyrekcji, będą mogli nocować we własnych domach, pod warunkiem codziennego przywożenia ich przez rodziców do OWW i zabierania po zajęciach do domu. Za pobyt w ośrodku mają płacić rodzice, a w przypadku ucznia, który nie będzie korzystał z internatu, opłat nie będzie. Jeżeli rodziców nie będzie na to stać, koszty pokryje budżet państwa. Pierwszy OWW powinien powstać w województwie, w którym jest najwięcej przypadków agresywnych i demoralizujących zachowań uczniów. Zdecydować o tym mają wyniki badań prowadzonych przez MEN. Według Kłosowskiego, w zakresie nadzoru nad procesem wychowania, resocjalizacji i terapii wiodącą rolę będzie odgrywał Narodowy Instytut Wychowania, który jako jednostka podległa MEN określi szczegółowe standardy i wskaźniki wychowania dla OWW, uwzględniające specyfikę każdego z nich w ścisłej współpracy z radą pedagogiczną i dyrekcją OWW.
Koszt uruchomienia ośrodków wsparcia wychowawczego to 37,6 mln zł w 2008 r. i około 112, 8 mln zł w 2009 r.
Kamila Pietrzak, "Nasz Dziennik" 2006-11-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom