Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
nieograniczonyPowrót

Podaj treść przetargu...Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłasza przetarg na remont po powodzi drogi gminnej "Zagroda" w Kamionce Wielkiej.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
wrzesień 2003 roku-15 pażdziernika 2003 roku.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Halina Malczak- Urząd Gminy Kamionka Wielka-pokój nr 13, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8:00-15:00, tel/fax (0-18) 445-60-17.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka, pokój nr 21(II piętro) do dnia 26-08-2003 do godz. 8:45. Koperta musi być oznaczona napisem"Oferta-remont po powodzi drogi gminnej ZAGRODA w Kamionce Wielkiej.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka- pokój nr 14 (I piętro), w dniu 26-08-2003 o godz. 9:00.

Data publikacji: 2003-08-19
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom