Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Krzyżówka, km 62 + 0.31.61 - km. 62 + 129.08
Specyfikacja w cenie 5 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok. nr 16.
Sładanie ofert do dnia 22 październik 2003 roku do godz.: 9:45 w siedzibie U.G. ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów w dniu 22 październik 2003r. o godz. 10:00, pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji - 30 listopad 2003 r.
Wadium - nie wymagane
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
1. Tomasz Chronowski
2. Piotr Piechnik
codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 8:00 do 14:00

Data publikacji: 2003-10-09
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom