Portal Czwartek - 19 kwietnia 2018 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odśnieanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,ul. Jakubowskiego 33,
codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; liczba zadań - 13.
Składanie ofert do dnia: 31 październik 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 pażdziernik 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 kwiecień 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert : Cena - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Jacek Migacz i Tomasz Chronowski – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Data publikacji: 2003-10-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom