Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa, Polna - gmina Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza cztery
przetargi nieograniczone
na odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowościach: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa i Polna na terenie gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł.(na jeden przetarg) do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Składanie ofert do dnia: 13 listopada 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13 listopad 2003 r.
o godz. 10.00.(odśnieżanie w miejscowości Siołkowa),
o godz. 10.05.( "-" Stara Wieś),
o godz. 10.10.( "-" Cieniawa),
o godz. 10.15.( "-" Polna)
w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 kwiecień 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert : Cena - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Jacek Migacz i Tomasz Chronowski – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Data publikacji: 2003-11-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom