Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza przetarg nieograniczony na
wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 stanowiących gminną sieć kontenerów na odpady stałe samochodem specjalistycznym typu „bramowiec”
w systemie wahadłowym na gminne składowisko odpadów w Białej Niżnej.
Ilość kursów w ciągu roku – około 1700.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 8 stycznia 2004 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 8 stycznia 2004 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 22 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 2.000,- PLN.
Kryteria oceny ofert :
Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Marian Rolka, pok. nr 1 -
tel. 0-18 / 445 38 39 i Jacek Migacz, pok. nr 16 – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.


Data publikacji: 2003-12-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom