Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie programu gospodarki ściekowej Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na

wykonanie "Programu gospodarki ściekowej dla miasta i gminy Stary Sącz"

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetrgu" - specyfikacja.
Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 (pok. nr 21)

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretargiacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, Pok. nr 18 w terminie do dnia 16 stycznia 2003r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2003r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy pojk. nr 10.

Informacje:
Marek Żmuda - tel. 446-02-70 wew. 111, fax. 446-02-73 Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr. 21

Kryteria oceny ofert: cena 100%
Data publikacji: 2003-01-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom