Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Na wykonanie remontu oznakowania dróg Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu oraz uzupełnienie oznakowania pionowego dróg i ulic na terenie gminy Stary Sącz

Termin realizacji: od 1.02.2003 do 31.01.2005r.

Oferty należy składać do dnia: 23 stycznia 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2003r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł.Data publikacji: 2003-01-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom