Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
wykonanie instalacji sanitarnejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka, 5 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 445 60 17 , fax. 445 60 17 w.44, www.kamionka.iap.pl, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, REGON: 000540423, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sanitarnej. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: Ośrodke Zdrowia w Kamionce Wielkiej.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): do 10.02.2003r.

Termin realizacji (pozadany): do 10.02.2003r.

Wadium: nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 29
-
- poczta elektroniczna: gmina@kamionka.iap.pl
- faksem: 445 60 17 w.44
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 20 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Andrzej Stanek, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, tel.: 445 60 17 w. 29, lok.: 5, w godz.: od 8.00 do 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-01-23 o godzinie 8.45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-01-23 o godzinie 9.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 14.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
brak

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-15
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom