Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18/ 4450204, fax. 0....18/ 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej.. (PKWiU: 45.42.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PKWiU: 45.42.1

Termin realizacji (wymagany): 31 marca 2003

Termin realizacji (pozadany):

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -80 %
warunki gwarancji -20 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marian Gucwa, Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 4453831, 4450029., lok.: 17,16., w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-18 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-18 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Zawarte w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom