Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 0-18 445-90-33, fax. 0-18 445-90-33, www.podegrodzie.sacz.pl, e-mail: gmina@podegrodzie.sacz.pl, REGON: 000551964, oglasza przetarg nieograniczony na Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności . (PKWiU: 90.00.2)

Miejsce realizacji: Gmina Podegrodzie.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Wywóz odpadów

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 90.00.2

Termin realizacji (wymagany): 07.03.2003 - 28.02.2004

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 2
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 złotych

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Stanisław Malinowski, Elżbieta Kumor, e-mail: gmina@podegrodzie.sacz.pl, tel.: 0-18 445-90-33 wew. 53 lub 32, lok.: 2, w godz.: 8.00 - 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 19.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-03-03 o godzinie 9:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-03-03 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 13.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
- spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 30,60
Cena najdrozszej: 30,60


Przetarg uniewaznino na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom