Portal Niedziela - 18 sierpnia 2019 Bogusława, Bronisława, Ilony     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont oraz Montaż znaków drogowych Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie remontu oraz montaż znaków drogowych przy ulicach i drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji: od 20.03.2003 do 31.12.2004r.

Oferty należy składać do dnia 11 marca 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, pok. nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w d niu 11 marca 2003r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16, Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł

Data publikacji: 2003-03-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom