Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary SączPowrót

Burmistrz Miasta i Gminy w Starym Sączu

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

wykonanie "Programu gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji: 31 maja 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - Specyfikacja. Można ją uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21

Miejcse i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do 20 marca 2003r. do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda- tel. 446 - 02 - 70, fax 446 - 02 - 73

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-03-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom