Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymiana więźby dachowej w budynku mieszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wymianę więźby dachowej w budynku miszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337"

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest - Maria Dominik - Referat Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25. kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00, tel. 446-02-70 wew. 110

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 pok. nr 18 do dnia 3 kwietnia 2003r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 10 w dniu 3 kwietnia 2003r. o godz. 10.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 22 po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoaty w wysokości 10 zł.Data publikacji: 2003-03-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom