Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskimPowrót

IZP 341/02/06

Przetarg na zadanie:
„Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im. Ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, uzyskania pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim” realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60 000 EURO.

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.00.00.00 Usługi profesjonalne w dziedzinie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości i inne
74.22.20.00 Usługi projektowania architektonicznego
74.22.40.00 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
74.23.20.00 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74.25.00.00 Usługi architektoniczne dot. planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Uwaga: Przed podpisaniem umowy wymagane będzie
przedstawienie do uzgodnienia koncepcji planowanego rozwiązania projektowego – do 3 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego- która podlega akceptacji ze strony Gminy Rytro.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczych waz z kosztorysami i przedmiarami - do 16 pażdziernika 2006r. UWAGA: Ustala się nowy termin: do 08 września 2006 r. ( Zmiana UG Rytro – w dn. 18-05-2006 r.)


- Uzyskanie pozwoleń i ustaleń niezbędnych opracowań i dokumentacji, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - do 28 lutego 2007 r. UWAGA: Ustala się nowy termin: do 23 października 2006 r. ( Zmiana UG Rytro – w dn. 18-05-2006 r.)


- Nadzór autorski - do czasu zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - do pobrania w cenie 20 zł, w Urzędzie Gminy Rytro, pok. nr 8 33-343 Rytro 265 lub za zaliczeniem pocztowym;

Termin składania ofert - 05-06-2006 r. do godz. 10.00 - sekretariat Urzędu Gminy Rytro 33-343 Rytro 265

Termin otwarcia ofert - 05-06-2006 r. godz. 10.15 - Sala Obrad Urzędu Gminy w Rytrze

Osoba uprawniona do kontaktu - mgr inż. Jan Struzik tel. 018 448 64 62


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: Cena najtańszej oferty: 60200,00zł netto (73 444 z
Cena najdrozszej: Cena najdroższej oferty : 149 000,00 zł netto (181


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: Cena najtańszej oferty: 60200,00zł netto (73 444 z
Cena najdrozszej: Cena najdroższej oferty : 149 000,00 zł netto (181


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Złożono ofert 9
Odrzucono ofert: Odrzucono ofert 5
Cena najtanszej: 60200,00zł netto (73 444 zŁ BRUTTO)
Cena najdrozszej: 149 000,00 zł netto (181780,00 zł BRUTTO)


Wygrywający:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TERESA OKOWIŃSKA
UL. GUCWY 9 33-300 NOWY SĄCZ


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom