Portal Niedziela - 16 czerwca 2019 Aliny, Anety, Benona      "Zachęcam was jedynie, abyści coraz bardziej się doskonalili i starali spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami". św. Paweł, Pierwszy list do Tesaloniczan 4,11
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie bieżącej konserwacji ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Stary SączPowrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz"

Termin realizacji: od 8 kwietnia 2003r. do 31 maja 2003r.

Oferty należy składać do dnia 25 marca 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, pok. nr 18

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2003r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł.Data publikacji: 2003-03-19
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom