Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w KlęczanachPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w Klęczanach

Termin realizacji zamówienia publicznego : 07.07.2003 r. – 05.09.2003 r.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO nie wymagane jest wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Ofertami są Pan Sławomir Kocjan , Pan Jan Sadowy – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 20 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 09.05.2003 r. do godz. 9.15

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych .

Otwarcie ofert w obecności Oferentów , którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 09.05.2003 r., o godz. 9.30 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 19 oraz art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych ,
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Data publikacji: 2003-04-14
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom