Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 /-, woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug-grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych.. (PKWiU: 26.66.1)

Miejsce realizacji: Teren Gminy Grybów.

Rozdzaj zamowienia: dostawy.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 26.66.1

Termin realizacji (wymagany): 31 grudnia 2003 r.

Wadium: 3.000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 10 - kancelaria..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-05-22 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-05-22 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 3 - sala posiedzeń..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-04-29
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom