Portal Poniedziałek - 20 listopada 2017 Anatola, Edyty, Rafała      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wortal P II - Pokolenie JP2W
Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

"Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422"

Termin realizacji: 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2006r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest - Maria Dominik - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25. Kontaktować się można codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.oo - 15.oo, tel. 0-18 446-02-70 wew. 110.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 pok. nr 18 do dnia 18 czerwca 2003r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, pok. nr 10 w dniu 18 czerwca 2003r. o godz. 10.00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 po uprzednim wpłaceniu w kasie Urzędu kwoty w wysokości 10 zł.


Data publikacji: 2003-05-28
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom