Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu"

Termin wykonania: 15 wrzesień 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" specyfikacja. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 18. w terminie do dnia 16 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111, fax. (0-18) 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-06-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom