Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 30 000 Euro


Gmina Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450029, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy.. (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: Teren Gminy Grybów.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany): 30 września 2003 roku

Wadium: 2000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Ryszard Niepsuj i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 10.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-07-01 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-07-01 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 3.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-06-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom