Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "Powódź 2001" - nawierzchnia betonowa droga "Na Bańkę" w miejscowości Polna.Powrót

Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza przetarg nieograniczony
na remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "powódź 2001" - droga " Na Bańkę" w miejscowości Polna - nawierzchnia betonowa.
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Migacz i Tomasz Chronowski, pok nr 16, tel. 018/4450029.
Składanie ofert w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 do 26.06.2003 godz.9.45.
Otwarcie ofert j/w o godz.10.00
Wymagany termin realizacji do 30 września 2003 roku.
Kryteria oceny ofert: 100% Cena.
Specyfikacja w cenie 5 PLN do odbioru w Urzędzie Gminy w Grybowie, pok nr 16 - Inwestycje.
Preferencje krajowe obowiązkowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Data publikacji: 2003-06-18
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom