Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa okablowania strukturalnego w budynku UMiG w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

zaprasza

do przetargu nieograniczonego na:
"Budowę okablowania strukturalnego w budynku Urządu Miasta i Gminy w Starym Sączu, przy ul. Stefana Batorego 25"

Termin realizacji: 31 lipca 2003r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Anna Pierzga - Referent Urzędu Miasta i Gminy, Stary Sącz, ul. S. Batorego 25, kontaktować można się codziennie z wyjątkiem sobót od godz. 8.oo do 15.oo, tel (018) 446 02 70 wew. 116.

Secyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 25.

Miejse i termin składania ofert:
Oferty należ składać w siedzinie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 18 do dnia 4 lipca 2003r. do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25 w dniu 4 lipca 2003r. o godz. 9.30.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty.


Data publikacji: 2003-06-20
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom