Portal / Dom i rodzina Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Rodzina i rodzice niedocenieni
Oddać rodzinie to, co się jej należy
Człowiek to nie surowiec do badań
Dzisiejsza rodzina, Jaka jest - Jaka powinna być.
Familia unida! Rodzina zjednoczona!
Dziecko to nie surowiec do badań
Miłość a granice akceptacji
Informacja rządu o sytuacji społecznej i materialnej rodzin
Uratowałam zycie syna
Technologia w służbie życiu
120 zł na każde dziecko
Rodziny wielodzietne? Ależ tak!
Zablokować finansowanie badań na komórkach macierzystych
ZABIJANIE DZIECI NIENARODOZNYCH JEST JAK HOLOKAUST
ZASIŁEK RODZINNY
Mamo nie pij!
Gry a zmiany w mózgu - psychologia

Rzecznik praw obywatelskich w sprawozdaniu ze swojej działalności przedstawionym na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości podkreślił, że konieczne jest opracowanie koncepcji umocnienia polskiej rodziny i świadczenie pomocy emigrantom zarobkowym.

Przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności, rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski zwrócił uwagę, że niedoceniana jest rola rodziny i rodziców jako osób odpowiedzialnych za dzieci, które należy chronić przed promocją przemocy i innymi treściami negatywnie wpływającymi na ich rozwój. Dlatego konieczne jest opracowanie koncepcji umocnienia polskiej rodziny. Palącym zadaniem dla państwowych instytucji jest także pomoc Polakom, którzy wyemigrowali z kraju w poszukiwaniu pracy. Kochanowski zadeklarował, że jest to dla niego wiodący przedmiot aktywności w tym i kolejnym roku działalności. Rzecznik postuluje podjęcie szeregu działań, aby emigranci zostali otoczeni konieczną opieką. Proponuje m.in. ustanowienie tzw. oficerów łącznikowych w krajach, gdzie pracuje ponad 50 tys. Polaków, a także wprowadzenie bonów umożliwiających refundowanie pomocy prawnej, którą uzyskiwaliby w krajach, gdzie pracują. Poparcie dla tych inicjatyw zadeklarowali już premier i marszałek Sejmu.
Rzecznik podkreślił, że mamy obecnie do czynienia z kryzysem prawa, który jest spowodowany nie tylko obecnością "złego prawa", ale także tym, że tego prawa jest "w ogóle" za dużo. W związku z tym rzecznik proponuje wprowadzenie oceny skutków przyjmowanych aktów prawnych, ich kontroli następczej, a także przyjęcia rozwiązania automatycznej utraty mocy obowiązującej, jeżeli dane prawo nie jest już potrzebne, oraz utworzenia Rady Prawniczej (Rady Stanu), oceniającej skutki legislacji i pełniącej zadania techniczno-legislacyjne. Kochanowski uważa, że wiele jest do zrobienia po stronie administracji, która powinna usprawnić swoje działanie, ale do tego potrzebne, są przejrzyste regulacje. Dlatego w biurze rzecznika powołano zespół, który opracuje projekt przepisów ogólnych prawa administracyjnego.
Rzecznik opowiada się za rozwiązaniem problemu przepełnionych więzień, opowiadając się m.in. za wprowadzeniem kar alternatywnych, w tym monitoringu elektronicznego.
RPO przypomniał także o swoim poparciu dla idei lustracji, stwierdzając, że jej brak zagraża instytucjom demokratycznego państwa, a obecność byłych agentów i funkcjonariuszy bezpieki w życiu społeczno-politycznym niesie za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła sprawozdanie z działalności rzecznika praw obywatelskich za ostatni rok.
Zenon Baranowski
"Nasz Dziennik" 2006-08-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom