Portal / Dom i rodzina Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Informacja rządu o sytuacji społecznej i materialnej rodzin
Oddać rodzinie to, co się jej należy
Człowiek to nie surowiec do badań
Dzisiejsza rodzina, Jaka jest - Jaka powinna być.
Familia unida! Rodzina zjednoczona!
Dziecko to nie surowiec do badań
Miłość a granice akceptacji
Rodzina i rodzice niedocenieni
Uratowałam zycie syna
Technologia w służbie życiu
120 zł na każde dziecko
Rodziny wielodzietne? Ależ tak!
Zablokować finansowanie badań na komórkach macierzystych
ZABIJANIE DZIECI NIENARODOZNYCH JEST JAK HOLOKAUST
ZASIŁEK RODZINNY
Mamo nie pij!
Gry a zmiany w mózgu - psychologia

Wzmocnić rodziny wielodzietne

Polsce potrzebna jest natychmiastowa długofalowa pomoc ukierunkowana przede wszystkim na rodziny ubogie i wielodzietne. W rozwiązywaniu problemów rodzin pomóc ma Narodowy Program Wspierania Rodziny.
Z przedstawionej wczoraj w Sejmie przez wiceminister pracy i polityki społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską informacji rządu o sytuacji społecznej i materialnej polskich rodzin wynika, że jednym z najbardziej palących problemów jest pogłębiający się niż demograficzny. Kluzik-Rostkowska dodała, że w latach 90. XX wieku przychodziło na świat około 700 tys. dzieci rocznie. Obecnie liczba ta wynosi około 360 tys. Do przezwyciężenia kryzysu demograficznego mają się przyczynić działania państwa ukierunkowane na wspieranie instytucji rodziny oraz samych kobiet, aby miały warunki do rodzenia i wychowywania dzieci.
Główne powody korzystania przez rodziny z pomocy społecznej, na którą rocznie z budżetu państwa przeznaczanych jest 14 mld zł, to ubóstwo i bezrobocie. Kluzik-Rostkowska powiedziała, że państwo powinno wpierać zwłaszcza rodziny wielodzietne, ponieważ ich sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Tymczasem prawie połowa polskich dzieci wychowuje się w rodzinach wielodzietnych, a 80 proc. rodzin wielodzietnych musi korzystać z pomocy społecznej. - Trzeba więc zrobić wiele, aby pomóc wielodzietnym rodzinom, by były w stanie dać sobie radę same - podkreśliła.
Wiele rodzin boryka się z problemem mieszkaniowym. - To jeden z powodów odkładania przez młode pary decyzji o zakładaniu rodziny - oceniła wiceminister. Niepokojącą tendencją jest wzrost liczby rozwodów.
Kolejne wyzwanie dla państwa to - w przekonaniu rządu - niedostateczna liczba przedszkoli wiejskich. - Tylko 19 proc. dzieci na wsi chodzi do przedszkola - zaznaczyła Kluzik-Rostkowska. Sposobem rozwiązania problemu ma być stworzenie sieci mikroprzedszkoli.
Należy też oszacować, jaką część budżetu państwa można przeznaczyć na politykę rodzinną. Obecnie resort pracy zbiera dane, które pozwolą stworzyć długoterminowe prognozy.

Narodowy Program Wspierania Rodziny
Posłowie chcą wezwać rząd do pilnego przygotowania i wprowadzenia Narodowego Programu Wspierania Rodziny. O projekcie stosownej uchwały autorstwa LPR poinformowała we wczorajszym sprawozdaniu Komisji Rodziny i Praw Kobiet poseł Elżbieta Ratajczak. Według wnioskodawców, celem programu ma być przygotowanie spójnej strategii polityki prorodzinnej państwa, która powinna wspierać działania wzmacniające rodzinę w jej funkcjach wychowawczych, kulturowych, religijnych, ekonomicznych i społecznych. Ratajczak apelowała, by ten program był działaniem ponadpartyjnym.

Więcej środków na dożywianie
Bogdan Socha, wiceminister pracy i polityki społecznej, przedstawił informacje na temat programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2007 i 2008. W tym roku gminy złożyły blisko 2,5 tys. wniosków o pomoc, a z posiłków skorzystało blisko 950 tys. osób, w tym 811 tys. uczniów. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 211 mln zł. Środki budżetowe na ten cel będą każdego roku zwiększane o 50 mln zł.
Magdalena M. Stawarska, "Nasz Dziennik" 2006-10-19

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom