Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (425 m) w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowej (2010-05-20)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-05-06)
Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych (2010-04-26)
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej Posadowej (2010-04-12)
DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU (2010-04-12)
DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM I ROŻNOWIE W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2010 ROKU (2010-04-08)
Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego (2010-03-29)
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku (2010-03-26)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-24)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-03-05)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-04)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku (2010-02-09)
Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa (2010-02-12)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg) (2009-12-02)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg) (2009-12-01)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych (2009-11-20)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-16)
Remont po powodzi drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615 (2009-11-17)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-04)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (II przetarg) (2009-10-26)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ (2009-10-02)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (2009-10-05)
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna (II przetarg) (2009-09-18)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Trojanowska do Niemca w km 0+000 do 0+600 (2009-09-28)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Bartkowa - Bujne K 290648 km 0+580 do 1+000 (2009-09-28)
WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU (2009-08-18)
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku (2009-08-21)
MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ JELNA - JELNA DZIAŁY, DZ. EW. NR 97 (2009-08-17)
Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m (2009-06-09)
STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I (2009-06-02)
MODERNIZACJA CIĄGU DRÓG GMINNYCH LIPIE - SIENNA (2009-05-12)
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO (2009-04-29)
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009 (2009-04-28)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI PRZYDONICA - ZBĘK - DO SZCZECINY (DROGA NR 290666K) KM 0+000 DO KM 0+600 (2009-05-05)
PRZEBUDOWA BUDYNKU W GRÓDKU NAD DUNAJCEM NA GABINET REHABILITACYJNY (2009-05-04)
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ (2009-03-12)
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie (2009-02-05)
Odbudowa drogi gminnej Nr K 290843 w Grybowie - dz. nr 2447 obr. 4 Miasta Grybowa, oś. Biała Wyżna - obok posesji P. Święsa (BGiOŚ.341-1/08) (2008-05-15)
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o Nr ewidencyjnym 198/1 w Obr. 1 położoną przy ul. Kochanowskiego Nr 1 w Grybowie. (2008-05-28)
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-6/07). (2007-12-10)
Ogłaszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę: kiosku usytuowanego na placu przy ul. Grunwaldzkiej (RM-SO.0152-133/07). (2007-11-12)
Oferta na dostawę materiałów budowlano-drogowych i usług wykonanych koparką (BGiOŚ.7042-02/07). (2007-09-27)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi (BGiOŚ.341/5/07) (2007-08-16)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Grybowie (2007-07-23)
Remont kominów i instalacji odgromowej, stopy fundamentowe pod kosze w Szkole Podstawowej w Kadczy (2007-06-15)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł (BGiOŚ.341-4/07) (2007-05-28)
Przebudowa części poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku szkoły w Librantowej (2007-06-19)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-05-16)
Wymiana częściowa stolarki okiennej z PCV - 5 szt i drzwi z Aluminium 4 szt. w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-04-23)
Odbudowa dróg i ulic miejskich (BGiOŚ.341/3/07) (2007-04-05)
Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kiczni (2007-03-30)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Szczereżu (2007-03-30)
Otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych (RM-SO.0152/30/07). (2007-03-27)
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej ... (BGiOŚ.341-2/07) (2007-02-28)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2006-12-20)
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-10/06) (2006-12-13)
Wywóz stałych odpadów komunalnych (bytowych) z Gminy Rytro. (2006-12-07)
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/2/06). (2006-10-06)
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/1/06) (2006-09-29)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów (BGiOŚ.341-9/06). (2006-10-02)
Konkurs na realizację zadania "Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach". (2006-10-03)
Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych (BGiOŚ.341-8/06) (2006-09-12)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku. (2006-08-22)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku. (2006-08-10)
Dostawa oleju opałowego (2006-08-18)
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne) (2006-07-31)
Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka - realizacja w ramach II Alokacji środków Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa (2006-07-26)
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej. (2006-07-24)
Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych. (2006-07-24)
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną". (2006-07-27)
Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych. (2006-07-05)
Konkurs na realizację zadania "Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego". (2006-07-10)
Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na zadanie pn Kanalizacja sanitarna w miejsowości Nawojowa (2006-06-19)
usługa (2006-06-14)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2006-06-09)
konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych (2006-06-09)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2006-06-09)
rozbudowa szkoły (2006-06-29)
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej (2006-06-12)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Nawojowej (2006-06-12)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzycierzu na stolarkę PCV wraz z dociepleniem budynku (2006-06-05)
Remont drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka w miejscowości Nawojowa (2006-06-02)
roboty budowlane (2006-06-05)
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych". (2006-06-16)
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim (2006-06-05)
Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podtsawowej w Bączej Kuninie (2006-06-01)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej (2006-05-29)
Odbudowa dróg i ulic miejskich (2006-05-24)
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007 (2006-06-14)
Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej (2006-05-10)
Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 800.000 zł (2006-04-26)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2006-04-24)
Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Białej Niżnej (2006-04-06)
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku etap I (2007-03-30)
Dostawa mebli i sprzętu do Gimnazjum w Tęgoborzy (2006-05-12)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Nawojowa - os. Podkamienne (2006-03-27)
Wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2006-04-07)
Konkurs na realizację zadania "Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin" (2006-03-20)
Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (2006-03-20)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa (2006-02-24)
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa (2006-02-22)
Konkurs na realizację zadania "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego ..." (2006-02-09)
Konkurs na realizację zadania "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych ..." (2006-02-09)
rokowania na zbycie nieruchomości (2006-01-19)
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap III - sieci rozdzielcze, grawitacyjne i przyłącza. (2005-12-12)
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości Florynka (2005-12-12)
Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ze szkół, przedszkoli, domów kultury, remiz OSP, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grybów oraz składowiska odpadów komunalnych w Białej Niżnej (2005-11-29)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m3 samochodem specjalistycznym tzw. "bramowcem" na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2005-11-29)
zbycie nieruchomości (2005-12-08)
Opracowanie projektu budowlanego wodociągu dla osiedla mieszkaniowego w Białej Niżnej (2005-10-19)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-10-07)
Remont dachu - wymiana pokrycia w budynku socjalnym w Stróżach. (2005-10-03)
Dostawa elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej. (2005-09-29)
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2005-09-30)
Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości Polna (2005-09-16)
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowosci Florynka w km.: 29+200 - 30+485 (2005-10-12)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz. (2005-09-12)
DOSTAWA PRZEPUSTÓW, KORYTEK ŚCIEKOWYCH I PŁYT DROGOWYCH (2005-09-08)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (2005-08-31)
studium wykonalności (2005-08-31)
Remont infrastruktury drogowej; usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe ; remont podbudowy , wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg Gawówka i Karczyska (2005-08-29)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Niżna - Siolkowa, droga koło Barłoga. (2005-08-24)
Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Florynka (2005-08-19)
zbycie nieruchomości w Mystkowie (2005-09-08)
Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Chodorowa i Ptaszkowa (2005-08-26)
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości (2005-07-29)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z górną warstwą podbudowy na drogach w miejscowości Polna, Stróże, Siołkowa. (2005-07-29)
Dostawa kontenerów na odpady komunalne (2005-07-26)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Kąclowa (2005-07-25)
Wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Biała Niżna (p.Brzezie), Binczarowa (droga Zawodzie), Chodorowa (droga Zagórze), Siołkowa (droga Zagórze Romanówka). (2005-07-15)
Budynek OSP w Wawrzce - roboty wykończeniowe (2005-07-15)
Prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych "Piaski" w Starym Sączu (2005-07-08)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową w miejscowościach: 1).Ptaszkowa; drogi "Bucze","Michalikówka","Lassowa" 2). Stara Wieś; droga "Karczyska". (2005-07-07)
Budowa wieży widokowej na górze Jaworze. (2005-07-08)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna w km 18+246,25-18+497,75. (2005-07-01)
Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Siołkowej (2005-06-29)
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów. (2005-06-30)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa Wyżna (2005-06-28)
roboty budowlane (2005-08-03)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. (2005-06-09)
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach – roboty konstrukcyjno-budowlane i teletechniczne (2005-07-15)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki. (2005-07-11)
zbycie nieruchomości (2005-06-27)
Przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej w miejscowości Biała Niżna (2005-06-06)
Remont budynku komunalnego w Stróżach (2005-06-03)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Biała Niżna, Cieniawa, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Wyskitna. (2005-06-02)
Remont kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Florynka. (2005-05-30)
Remont drogi gminnej nr 2528029 Wojnarowa – Zabrzeż w ramach usuwania skutków powodzi (2005-05-27)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2005-06-21)
remont po powodzi drogi w Kamionce Małej (2005-05-13)
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-06-20)
nadzór inspektorski (2005-05-09)
sprzedaż i dostwa betonu (2005-05-09)
remonty i modernizacje dróg (2005-05-09)
sprzedaż i dostawa betonu (2005-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Kąclowa, Krużlowa Niżna, Wawrzka, Gródek. (2005-05-09)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA (2005-05-05)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2005-04-25)
Dostawa żwiru i klińca na drogi gminne (2005-04-15)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2005-04-18)
zbycie nieruchomości (2005-04-25)
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów. (2005-04-07)
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 - 149+050. (2005-04-27)
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan wykończeniowy zamknięty. (2005-04-15)
Dostawa wyrobów betonowych - tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów. (2005-02-25)
konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej (2005-03-04)
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna i Kącowa. (2005-02-15)
powyżej 60 000 EURO wywóz odpadów stałych (2005-03-02)
zbycie nieruchomości (2005-02-24)
Przetarg pisemny niograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Grybów (2005-01-31)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2005-01-24)
opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2005-01-21)
Odtworzenie funkcji edukacyjnych i przyrodniczych gminnego "Parku Ekologicznego" w Rytrze (2004-12-22)
zbycie nieruchomości (2005-01-10)
roboty budowlane - stolarka okienna (2004-12-20)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2004-12-14)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-12-13)
dostawa samochodu pożarniczego (2004-11-25)
wynajem nieruchomości (2004-11-18)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I. (2004-11-04)
odsnieżanie dróg gminnych (2004-11-04)
dzierzawa nieruchomości (2004-11-10)
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 - 150+100 Cieniawa, km 150+266 - 150+327,50 Ptaszkowa. (2004-10-07)
Przetarg nieograniczony na modernizcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rytro - etapII (2004-10-04)
zbycie nieruchomości (2004-09-27)
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2004-09-30)
Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2005 i 2005/2007 (2004-09-27)
roboty budowlane (2004-09-28)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-10-08)
Remont drogi rolniczej "Pańskie pola" w miejscowości Cieniawa - wykonanie nawierzchni bitumicznej. (2004-09-06)
odbudowa lokalnych dróg gminnych w miejscowości Rytro po powodzi w 2001 roku- etap II (2004-08-26)
Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2004-08-19)
Budowa asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-08-19)
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa Wieś (2004-08-19)
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS (2004-08-16)
Budowę asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-07-29)
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 87 w m.Rytro (2004-07-30)
zbycie nieruchomości (2004-07-19)
Przetarg na samochód (2004-07-15)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rytro (2004-07-17)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kąclowej i Wawrzce. (2004-07-13)
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach. (2004-07-12)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-07-12)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze koło "Romanka" w miejscowości Florynka. (2004-07-02)
wykonanie robót remonowo-adaptacyjnych (2004-05-07)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. (2004-07-05)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach. (2004-07-05)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego). (2004-07-30)
Usuwanie szkód powodziowych, remont dróg na terenie Gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowych. (2004-05-31)
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej. (2004-06-14)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów. (2004-06-14)
opracowanie dokumentacji studni głębinowej (2004-05-25)
Budowa sieci tłoczno-rozdzielczej - wodociąg Siołkowa. (2004-05-14)
Wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej. (2004-05-12)
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie. (2004-05-07)
wykonanie studni głebinowych (2004-05-07)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2004-05-05)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2004-05-05)
usługi załadunkowo-transportowe (2004-05-05)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej Niżnej (2004-04-28)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika o długości 1285 mb w zdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Florynka. (2004-04-27)
remont po powodzi drogi "Sapałówka" (2004-04-09)
remont drogi "Droga boczna Plebańskie" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Głodówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "koło Królewskiego" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi " Surmówka- Zakówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Za Kościół" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Zalesie" (2004-04-09)
remonty i modernizacje dróg (2004-04-09)
nadzór inspektorski nad remontami dróg (2004-04-09)
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej. (2004-04-07)
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-31)
Budowa sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy. (2004-03-19)
Budowa Kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna. (2004-03-23)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2004-03-04)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2004-02-24)
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-01)
Dostawa koryt ściekowych, przepustów drogowych i krat betonowych wielootworowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych. (2004-03-09)
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w Rytrze. (2004-02-25)
zimowe utrzymanie dróg (2004-01-09)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-01-08)
Wywóz stałych odpadów komunalnych z Gminy Rytro (2004-01-05)
zwożenie smieci z przysiółków do których niemożliwy jest dojazd sprzetem specjalistycznym (2003-12-30)
Wywóz nieczystości płynnych gromadzonych w szczelnych zbiornikach z jednostek organizacyjnych gminy. (2003-12-11)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2003-12-11)
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Grybów. (2003-12-09)
Dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w miejscowości Florynka. (2003-12-03)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej-Gimnazjum we Florynce. (2003-11-20)
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa, Polna - gmina Grybów. (2003-11-13)
dostawa sprzętu komputerowego (2003-11-12)
Odśnieanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2003-10-31)
zimowe utrzymanie dróg (2003-10-23)
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08 (2003-10-22)
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" (2003-10-11)
sprzedaż , dostawa oleju opałowego dla OSP w Niskowej, Zespołu Szkół w Chomranicach (2003-10-09)
Roboty remontowe - Ośrodek Zdrowia Cieniawa (2003-10-06)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2003/2004 w Gminie Rytro (2003-10-16)
Wymiana stolarki okiennej (2003-09-30)
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez Oferenta (2003-10-10)
Budowa chodnika (2003-09-23)
Adaptacja budynku starej szkoły w Gostwicy dla potrzeb warsztatu terapii zajeciowej (2003-09-17)
Wykonanie projektu na kładke pieszo-jezdną w miejscowości Krużlowa (2003-09-19)
budowa sali gimnastycznej (2003-09-30)
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ (2003-09-18)
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek Gminy w miejscowości RYTRO (2003-09-18)
Przetarg na zbycie nieruchomości (2003-08-09)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
Modernizacja drogi gminnej rolniczej (2003-08-26)
Modernizacja drogi rolniczej "Na Kiczerę" w miejscowości Florynka (2003-08-18)
Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Grybów (2003-08-20)
Wykonanie tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich - Dom Wiejski w Kąclowej (2003-08-19)
Przetarg nieograniczony na remont dróg dotkniętych klęską żywiołową \ (2003-08-14)
Montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku nr.8, oraz uzbrojenie techniologiczne i energetyczne odwiertów studziennych P-11, P-12,P-14, i P-15 a także ogrodzenie studni w miejscowości Siołkowa (2003-08-29)
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowości Biała Niżna (2003-08-01)
usługi i roboty budolane (2003-07-25)
Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów. (2003-07-24)
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów" (2003-07-21)
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu uzbrojenia osobistego strażaka spełniający wymogi bezpieczeństwa dla OSP z terenu Gminy Chełmiec. (2003-07-30)
Wykonanie wodociągu zbiorowego w miejscowości Krużlowa Wyżna - odcinek "TB4","TB6/2". (2003-07-14)
Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze "Podpołudnie" w miejscowości Cieniawa, "Bartykówka" w miejscowości Kąclowa i "Zalesie w miejscowości Stróże. (2003-07-11)
Remont drogi gminnej na os. Cyganowice w Starym Sączu (2003-07-08)
Dostawa 9 sztuk kontenerów na odpady komunalne, typ KP-7 (2003-07-04)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze "Pod Brunarami" w miejscowości Florynka oraz na drodze "Koło Szkoły" w miejscowości Siołkowa. (2003-07-04)
usługi - dokumentacja dla kolektora sanitarnego (2003-07-10)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowej w miejscowości Biała Niżna, przysiółek "Granice". (2003-06-30)
Budowa okablowania strukturalnego w budynku UMiG w Starym Sączu (2003-07-04)
Remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "Powódź 2001" - nawierzchnia betonowa droga "Na Bańkę" w miejscowości Polna. (2003-06-26)
usługi- udzielenie kredytu na termomodernizację (2003-06-27)
usługi - obsługa bankowa (2003-06-27)
Rozbudowa domu komunalnego w Wawrzce - strop nad częścią istniejącą oraz dach części istniejącej i rozbudowywanej. (2003-06-20)
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy. (2003-07-01)
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce. (2003-06-30)
Świadczenie usług transportowych samochodem dla Gminy Podegrodzie (2003-06-18)
Budowę sali gimnastycznej i przewiązki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty. (2003-06-18)
Remont dróg dotkniętych klęską żywiołową - "Powódż 2001" - nawierzchnia bitumiczna na drodze WYSKIDZIANKI w Stróżach. (2003-06-16)
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (2003-06-09)
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud (2003-06-13)
usługi (2003-06-17)
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego (2003-06-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu (2003-06-16)
usługi (2003-06-13)
Wykonanie przebudowy instalacji c.c w segmencie A Gimnazjum w Starym Sączu (2003-06-20)
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego (2003-06-11)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym (2003-06-09)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-06-09)
Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422 (2003-06-18)
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-06-16)
Bankowa Obsługa budżetu gminy (2003-06-10)
Remont piwnic i odwodnienia budynku szkoły podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2003-05-28)
Rozbudowa domu komunalnego w Wawrzce. (2003-05-27)
roboty budowlane (2003-05-22)
roboty budowlane (2003-05-22)
Na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422 (2003-05-28)
nadzór inspektorski (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-16)
dostawa betonu (2003-05-16)
dostawa wyrobów betonowych (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
przetarg nieograniczony dla robót budowlanych (2003-05-15)
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego (2003-05-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami, we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-05-15)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym (2003-05-15)
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia: \ (2003-05-14)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni betonowych. (2003-05-06)
remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych. (2003-06-03)
Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych. (2003-05-22)
Budowę wodociągu zbiorowego w miejscowości Siołkowa wraz z kablem sterującym. (2003-05-19)
Wymianę pokrycia dachu oraz roboty remontowe w budynku Remizy w Binczarowej. (2003-05-05)
Wykonanie robót remontowych w budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu (2003-05-23)
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu (2003-04-30)
Bankowa Obsługa budżetu gminy (2003-05-09)
Świadczenie usług w zakresie przewozowych. (2003-04-30)
Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w Klęczanach (2003-05-09)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizavcji ściekowej z przytłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dostyłowym (2003-04-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-04-17)
przetarg nieograniczony (2003-04-24)
Wykonanie konserwacji rowów odwadniających drogi i grunty gminne (2003-04-15)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \\ (2003-05-06)
świadczenie usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej. (2003-04-03)
Wykonanie sieci oświetleniowej napowietrznej izolowanej - obwód nr 3 w Popowicach (2003-04-25)
Zakup paliw silnikowych dla jednostek OSP i UMiG Stary Sącz (2003-03-31)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane (2003-04-04)
Wykonanie bieżącej konserwacji ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-25)
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu (2003-04-08)
Kompleksowa konserwacja i pielęgnacja zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-24)
Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy w Grybowie. (2003-03-21)
Wymiana więźby dachowej w budynku mieszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337 (2003-04-03)
wykonanie aydytu (2003-03-26)
Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-20)
Zakup paliw silnikowych dla jednostek OSP i UMiG Stary Sącz (2003-03-20)
Remont oraz Montaż znaków drogowych (2003-03-11)
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności (2003-03-03)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnego (2003-03-04)
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej. (2003-02-18)
Prowadzenie cmentarzy komunalnych w Starym Sączu (2003-02-24)
Wykonanie prac remontowych w zabytkowym budynku "Dom na Dołkach" (2003-02-27)
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna. (2003-02-13)
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa. (2003-02-11)
budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy. (2003-02-28)
Wywóz nieczystości płynnych z obiektów użytecznoś (2003-01-30)
odbiór odpadów komunalnych (2003-01-24)
wykonanie instalacji sanitarnej (2003-01-23)
Wykonanie poziomego oznakowania dróg i ulic (2003-01-23)
Na wykonanie remontu oznakowania dróg (2003-01-23)
Wykonanie programu gospodarki ściekowej (2003-01-16)
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH (2002-12-06)
Zrywka drewna iglastego w lesie komun. wsi ŁOSIE (2002-11-29)
Wywóz nieczystości stałych (2002-12-05)


Przetargi z UZP:

budowę nowego oświetlenia ulicznego we wsi Złockie przy drodze powiatowej Nr 25333 Powroźnik-Jastrzębik-Muszyna. (2003-12-11)
opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-06)
przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w zakresie stanu surowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Żegiestów etap II. Długość kanalizacji 3462 mb i podłączenie do kanalizacji 68 gospodarstw domowych. (2003-12-03)
opracownie planu przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.(PKWiU: 70.20.5) (2003-11-16)
administrowanie bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu gminnego na terenie wsi Nawojowa wraz z obiektami ujęcia wody i stacji wodociągowej.(PKWiU: 00.00.0) (2003-10-27)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica i 3 Maja w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie drogowym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej Barcice - Stary Sącz etap III i IV w ul. Węgierskiej i Witosa w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym i siecią wodociągową.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 22 Stycznia Bolesława Chrobrego i Barycza w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie drogowym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzebiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego - Krajowy Przetarg Konkurencyjny.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzebiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego Krajowy Przetarg Konkurencyjny.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-14)
obsługę kotłowni węglowych i dostarczanie ciepła do szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie.(PKWiU: 40.30.1) (2003-09-10)
rozbudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Chełmcu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-09-09)
likwidacja i zabezpieczenie przed skutkami powodzi na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa.(PKWiU: 45.24.1) (2003-09-05)
odbudowa ciągu dróg gminnych: Wola Kurowska - Ubiad w m. Woli Kurowskiej i Woleńska w m. Ubiad.(PKWiU: 45.23.1) (2003-09-05)
odbudowę kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej Maciejowa-Feleczyn w km 0+040 i rzeki Kamienica Nawojowska w km 17+200.(PKWiU: 45.21.2) (2003-09-05)
termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piwnicznej - ul. Krynicka. (2003-08-21)
budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 971 w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej - Etap II. (2003-08-19)
odbudowę budynków mieszkalnych w osiedlu Romów w Maszkowicach. (2003-08-19)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - w zakresie: roboty wykończeniowe budowlane instalacyjne wod-kan. c.o. elektryczne.(PKWiU: 45.43.2) (2003-08-12)
wykonanie nawierzchni ścieralnej na drodze dojazdowej w ramach zadania budowa mostu granicznego Leluchów-Ćirć z drogą dojazdową. (2003-07-29)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - roboty wykończeniowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-21)
wykonanie prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki mechanicznej drewna wg planów gospodarczych na 2003 rok (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 02.02.1) (2003-07-07)
adaptację pomieszczeń przyziemia na sanitariaty wbudowanie kotłowni olejowej wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przyłączem i montaż zbiornika na fekalia w budynkach Szkoły Podstawowej w Homrzyskach Gmina Nawojowa powiat Nowosądecki.(PKWiU: 45.30.0) (2003-06-25)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku. (2003-06-24)
dostawa wyposażenia do szkół: Gimnazjum w Chełmcu Szkoła Podstawowa w Chomranicach.(PKWiU: 36.14.1) (2003-06-17)
sprzedaż i dostawa węgla w gatunku I do obiektów szkolnych z terenu Gminy Chełmiec w szacunkowych ilościach : 152 tony do dnia 15 grudnia 2003 r. 151ton do dnia 15 lutego 2004 r.(PKWiU: 10.10.0) (2003-06-17)
zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2003/2004 na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa w łącznej ilości 188 000 litrów na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.(PKWiU: 52.48.3) (2003-06-08)
odbudowę po powodzi dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz (2003-06-05)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 74.20.5) (2003-05-19)
odbudowę po powodzi dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz: - droga "Na Platówkę" w Skrudzinie droga "Do Olesia" w Barcicach Dolnych droga "Na Łąki" w Woli Kroguleckiej droga "Na Pagórek" w Łazach Biegonickich droga "Na Wdzary" w Barcicach Górnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-16)
remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 63+100 - 63+700 oraz w km 64+820 - 65+080 strona prawa.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-15)
odbudowę drogi gminnej w Złockiem - Etap II. (2003-05-15)
odbudowę po powodzi dróg gminnych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-14)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - w zakresie: dobudowa klatki schodowej wraz z konstrukcją stalową i pokryciem.(PKWiU: 45.25.4) (2003-05-09)
modernizację kotłowni węglowej na opalaną gazem wraz z wykorzystaniem systemu solarnego dla c.w.u. w Klasztorze Sióstr Klarysek. (2003-05-08)
budowę przyczółków mostu na potoku Szczawnik. (2003-05-05)
wykonanie odbudowy przepustu na potoku Srebrnik w ciągu drogi Nawojowa - Gurgulówka w miejscowości Nawojowa w zakresie: (2003-04-28)
budowę kładki pieszojezdnej na potoku Łęgówka w km 2+800 w Librantowej.(PKWiU: 45.21.2) (2003-04-28)
wymianę stolarki okiennej z PCV w szkołach : Klęczany Marcinkowice Chełmiec Świniarsko Trzetrzewina.(PKWiU: 45.42.1) (2003-04-28)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - roboty wykończeniowe w zakresie: dostawa montaż stolarki i ślusarki stan surowy instalacji elektrycznej wodociągowej tynki wewnętrzne podłoża pod posadzki.(PKWiU: 45.42.1) (2003-04-25)
odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi z 2001 r (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.23.1) (2003-04-17)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego Krajowy Przetarg Konkurencyjny. (2003-04-09)
budowę kanalizacji ściekowej Barcice-Stary Sącz - etap III i IV w ulicach Węgierskiej i Witosa w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym oraz siecią wodociągową.(PKWiU: 45.21.4) (2003-04-09)
budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Krakowskiej w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-04-08)
termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Przedszkola w Łącku oraz adaptację poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy w Łącku.(PKWiU: 45.45.1) (2003-04-07)
budowę mostu w/c drogi gminnej przez rzekę Dunajec w miejscowości Maszkowice (wykonanie płyty żelbetowej dojazdów).(PKWiU: 45.21.2) (2003-04-07)
wykonanie oświetlenia centrum miejscowości Nawojowa wdłuż drogi krajowej.(PKWiU: 45.31.1) (2003-03-27)
odbudowę drogi gminnej Frycowa - potok - Bącza Kunina na odcinku 625 m.b. zgodnie z przedmiarem robót i w zakresie określonym w specyfikacji.(PKWiU: 45.23.1) (2003-03-09)
wykonanie nawierzchni betonowych dróg gminnych i osiedlowych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-03-04)
dobudowę skrzydła dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Łabowej - roboty wykończeniowe.(PKWiU: 45.21.1) (2003-02-28)
budowę składowiska odpadów komunalnych w Andrzejówce etap II. (2003-02-24)
odbudowę systemu odwadniającego w Podegrodziu.(PKWiU: 45.24.1) (2003-02-19)
wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w sali gimnastycznej zapleczu i przewiązce Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej.(PKWiU: 45.42.1) (2003-02-14)
dostawę oleju opałowego dla jednostek gminnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.(PKWiU: 23.20.1) (2003-02-10)
remont dróg gminnych po powodzi z 2001 roku.(PKWiU: 45.23.1) (2003-02-09)
odbudowa po powodzi drogi gminnej Złockie-Kolonia. (2003-01-20)
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze.(PKWiU: 45.21.4) (2003-01-10)
rozbudowę wodociągu wiejskiego Barcice - Cyganowice o odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Cyganowice w Starym Sączu.(PKWiU: 45.21.41) (2003-01-08)
wykonanie prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania i ochrony lasu wg planów gospodarczych na 2003r (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 02.02.1) (2002-12-31)
przebudowę żłobu koryta Potoku Czarna Woda w Łącku w obębie Rynku.(PKWiU: 45.24.1) (2002-12-20)
odbudowę systemu odwadniającego w Podegrodziu.(PKWiU: 45.21.4) (2002-12-18)
odbudowę ciągu dróg gminnych: Wężykówka - Dąbrówki w Marcinkowicach.(PKWiU: 45.23.1) (2002-12-12)
odbudowę koryta Potoku Czarna Woda w km. 1+510-1+610 2+650-2+790 w m. Łącko oraz w km. 3+400-3+550 w m. Zagorzyn. (2002-11-29)
sprzedaż dostawę montaż stolarki okiennej PCV.(PKWiU: 45.42.1) (2002-11-21)
termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie. (2002-05-11)
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom