Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zrywka drewna iglastego w lesie komun. wsi ŁOSIEPowrót

GMINA ŁABOWA 33-336 Łabowa 38 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki,
Internet: www.labowa.iap.pl e-mail gmina @ labowa. iap.pl
tel. 018 4711221 , fax. 018 4711266 , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi
Zrywka drewna iglastego w lesie komunalnym wsi ŁOSIE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji /wymagany/ do 28 grudnia 2002r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
Cena / koszt/ - 100 %

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, lokal 9, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnione do kontaktu z oferentami : Teresa Cieśla, Kazimiera Juszyńska, Anna Gierc
tel . 018 4711284, 4711266, lok. 14, 9 ,12 w godz. 10oo-14oo

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 10

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2002r. o godzinie 11oo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2002r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego, lok. 9.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.19 ust.1ustawy o zamówieniach publicznych i spełniający warunki przetargowe.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom