Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCHPowrót

GMINA ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38, woj. małopolskie, pow. nowosądecki
Internet: www.labowa.iap.pl e-mail gmina @ labowa.iap.pl
tel.4711221, fax. 4711266

Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie:

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji/wymagany/ od 2 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
CENA /koszt/ wywozu 1m3 odpadów - 100%.

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, lokal 9 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnione do kontaktu z Oferentami: Teresa Cieśla, Kazimiera Juszyńska, Anna Gierc
tel./ 018/ 4711284, 4711266, lokal 14, 9, 12 w godzinach 10oo-14oo.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , lokal 10
Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2002r. o godzinie 11oo.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 grudnia 2002r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego, lokal 9.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art.19 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki przetargu.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom