Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy GrybówPowrót

Wójt Gminy Grybów,
33-330 Grybów, ul. jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony na:
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY GRYBÓW
Specyfikacja w cenie 5 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok.nr.16.
Składanie ofert do dnia 20 sierpnia 2003r. do godz. 9:45 w siedzibie U.G - Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria, pok. nr.10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów , dnia 20 sierpnia 2003 o godz. 10:00.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
a) I etap - 10 kwiecień 2003 r.
b) II etap - 10 czerwiec 2003 r.
Wadium - nie wymagane
Kryteria oceny ofert:
a) cena - 60 pkt.
b) koncepcja - 40 pkt.
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

- Marian Rolka - ( 018) 445 38 39
- Piotr Piechnik - (018) 445 00 29

Data publikacji: 2003-07-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom