Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Modernizacja drogi rolniczej "Na Kiczerę" w miejscowości FlorynkaPowrót

Wójt Gminy Grybów
33-330 Grybów, ul.Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony na:
MODERNIZACJĘ DROGI ROLNICZEJ "NA KICZERĘ" W MIEJSCOWOŚCI FLORYNKA
Specyfikacja w cenie 10 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok.nr.16
Składanie ofert do dnia 18 sierpnia 2003r. do godz. 9:45 w siedzibie U.G, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr.10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów dnia 18 sierpnia 2003r. o godz. 10:00, pok. nr.3
Wymagany termin realizacji zamówienia - 30 wrzesień 2003 r.
Kryteria oceny ofert:

a) cena - 80 pkt.
b) ocena techniczna - 20 pkt.

Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

- Tomasz Chronowski ( 018) 445 00 29
- Piotr Piechnik -"-

Data publikacji: 2003-07-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom