Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa chodnikaPowrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów - Krzyżówka, km.62 + 0.31,61 - km. 62 + 129.08
Specyfikacja w cenie 10 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok.Nr 16.
Składanie ofert do dnia 23 września 2003 roku do godz.9:45 w siedzibie U.G. ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. Nr 10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów, dnia 23 września 2003 roku o godz. 10:00, pok. nr 3
Wymagany termin realizacji zamówienia 17 listopad 2003 roku
Wadium - nie wymagane
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
1) Tomasz Chronowski
2) Piotr Piechnik
Tel. ( 018) 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. 8-14


Data publikacji: 2003-09-11
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom