Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa chodnikaPowrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów - Krzyżówka, km.62 + 0.31,61 - km. 62 + 129.08
Specyfikacja w cenie 10 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok.Nr 16.
Składanie ofert do dnia 23 września 2003 roku do godz.9:45 w siedzibie U.G. ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. Nr 10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów, dnia 23 września 2003 roku o godz. 10:00, pok. nr 3
Wymagany termin realizacji zamówienia 17 listopad 2003 roku
Wadium - nie wymagane
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
1) Tomasz Chronowski
2) Piotr Piechnik
Tel. ( 018) 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. 8-14


Data publikacji: 2003-09-11
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom