Portal Niedziela - 17 stycznia 2021 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Roboty remontowe - Ośrodek Zdrowia CieniawaPowrót

Wójt Gminy Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych - Ośrodek Zdrowia Cieniawa
Miejsce składania ofert:
33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10
Termin składania ofert;
6 październik 2003 roku, godz. 9:45
Termin otwarcia ofert:
6 październik 2003 roku, godz: 10:00
Termin realizacji zadania:
31 październik 2003 roku
Kryteria wyboru oferty - 100% cena
Wadium - nie wymagane
Koszt specyfikacji - 5 zł ( do odbioru w siedzibie Zamawiającego )
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
1. Jacek Migacz
2. Piotr Piechnik
Tel. (018) 445-00-92 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 8:00 do 14:00

Data publikacji: 2003-09-25

Data publikacji: 2003-09-25
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom