Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
sprzedaż , dostawa oleju opałowego dla OSP w Niskowej, Zespołu Szkół w ChomranicachPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

sprzedaż , dostawa oleju opałowego dla OSP w Niskowej, Zespołu Szkół w Chomranicach

Termin realizacji zamówienia publicznego :15 październik 2003 – 30 czerwiec 2004 r.

Wadium – zł.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Ofertami jest Pani Alicja Kochmańska – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 19. telefon (0-18) 443-04-61 wew. 44 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 15 zł +VAT .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 09.10 2003 r. do godz. 9.15

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych .

Otwarcie ofert w obecności Oferentów , którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 09 października 2003 roku , o godz. 9.30 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
określone w art. 19 oraz art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych ,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Data publikacji: 2003-09-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Wygrywajacy: -
Regon: -
-
- -
Powiat -
Wojewodztwo -
Telefon: -
Fax: -
Adres www: -
Adres e-mail: -
Cena oferty: - w tym VAT -
Zadania: nie złożono ani jednej oferty

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom