Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Krzyżówka, km 62 + 0.31.61 - km. 62 + 129.08
Specyfikacja w cenie 5 zł do odbioru w Urzędzie Gminy Grybów, pok. nr 16.
Sładanie ofert do dnia 22 październik 2003 roku do godz.: 9:45 w siedzibie U.G. ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10
Otwarcie ofert w siedzibie U.G Grybów w dniu 22 październik 2003r. o godz. 10:00, pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji - 30 listopad 2003 r.
Wadium - nie wymagane
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
1. Tomasz Chronowski
2. Piotr Piechnik
codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 8:00 do 14:00

Data publikacji: 2003-10-09
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom