Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa, Polna - gmina Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza cztery
przetargi nieograniczone
na odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowościach: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa i Polna na terenie gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł.(na jeden przetarg) do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Składanie ofert do dnia: 13 listopada 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13 listopad 2003 r.
o godz. 10.00.(odśnieżanie w miejscowości Siołkowa),
o godz. 10.05.( "-" Stara Wieś),
o godz. 10.10.( "-" Cieniawa),
o godz. 10.15.( "-" Polna)
w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 kwiecień 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert : Cena - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Jacek Migacz i Tomasz Chronowski – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Data publikacji: 2003-11-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom