Portal Środa - 18 maja 2022 Alicji, Edwina, Eryka      "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wersji liczba miejsc 19+1(kierowca) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Siołkowej.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16, ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 1 marzec 2004 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 1 marzec 2004 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Wadium – 2000 PLN.
Kryteria oceny ofert :
Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Kierownik WTZ Antoni Obrzut tel. 018/4450049 oraz Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel. 0-18/4450029, codziennie
z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19 oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.


Data publikacji: 2004-02-12
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom