Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Bankowa obsługa budżetu Gminy RytroPowrót

Urząd Gminy Rytro Regon 490528075, 33-343 Rytro 265 tel (fax) (018)446-90-40 ogłasza przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Rytro.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Zofia Szczepanowicz tel. jw. pok nr 12 w godzinach urzędowania 8.00 - 15.00
Termin zamówienia 5 lat.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %
1. Cena prowadzenia rachunku bankowego 12
2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych
2.1. w rachunku bieżącym 25
2.2.jedniodniowych (nocnych) 15
2.3.weekendowych 15
2.4.miesięcznych 10
2.5.kwartalnych 10
2.6.półrocznych 10
3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w kwociw 10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Oczekujemy na złaożenie ofert do dnia 17 lipca 2004 roku do godz. 10-tej w sekretariacie Urzedu Gminy.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lipca 2004 roku w siedzibie zamawiajacego(sala konferencyjna) o godz. 10.30Wójt Gminy Rytro
Władysław Wnętrzak

Data publikacji: 2004-07-01
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom