Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie programu gospodarki ściekowej Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na

wykonanie "Programu gospodarki ściekowej dla miasta i gminy Stary Sącz"

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetrgu" - specyfikacja.
Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25 (pok. nr 21)

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretargiacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, Pok. nr 18 w terminie do dnia 16 stycznia 2003r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2003r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy pojk. nr 10.

Informacje:
Marek Żmuda - tel. 446-02-70 wew. 111, fax. 446-02-73 Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr. 21

Kryteria oceny ofert: cena 100%
Data publikacji: 2003-01-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom