Portal Niedziela - 25 wrzesnia 2022 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Na wykonanie remontu oznakowania dróg Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu oraz uzupełnienie oznakowania pionowego dróg i ulic na terenie gminy Stary Sącz

Termin realizacji: od 1.02.2003 do 31.01.2005r.

Oferty należy składać do dnia: 23 stycznia 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu ul. Batorego 25, pok. nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2003r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł.Data publikacji: 2003-01-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom