Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie poziomego oznakowania dróg i ulic Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie poziomego oznakowania dróg i ulic na terenie gminy Stary Sącz

Termin realizacji: od 1.02.2003r. do 31.01.2005r.

Oferty należy składać do dnia 23 stycznia 2003r. do godz. 9.45 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stary Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2003r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu w cenie 5 zł


Data publikacji: 2003-01-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom