Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
wykonanie instalacji sanitarnejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka, 5 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 445 60 17 , fax. 445 60 17 w.44, www.kamionka.iap.pl, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, REGON: 000540423, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sanitarnej. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: Ośrodke Zdrowia w Kamionce Wielkiej.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): do 10.02.2003r.

Termin realizacji (pozadany): do 10.02.2003r.

Wadium: nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 29
-
- poczta elektroniczna: gmina@kamionka.iap.pl
- faksem: 445 60 17 w.44
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 20 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Andrzej Stanek, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, tel.: 445 60 17 w. 29, lok.: 5, w godz.: od 8.00 do 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-01-23 o godzinie 8.45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-01-23 o godzinie 9.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 14.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
brak

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-15
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom