Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg nieograniczony na modernizcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rytro - etapIIPowrót

Urząd Gminy w Rytrze ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej w m. Rytro do gruntów rolnych - etap II
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł odebrac można w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin realizacji - 30.10.2004 roku.
Oferty należy składać w Urzedzie Gminy do dnia 04.10.2004 roku do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2004 o godz. 10.15
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Lenartowski - sprawy proceduralne i techniczne tel. (018)446-90-40

Data publikacji: 2004-09-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom