Portal Środa - 18 maja 2022 Alicji, Edwina, Eryka      "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg nieograniczony na modernizcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rytro - etapIIPowrót

Urząd Gminy w Rytrze ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej w m. Rytro do gruntów rolnych - etap II
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł odebrac można w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin realizacji - 30.10.2004 roku.
Oferty należy składać w Urzedzie Gminy do dnia 04.10.2004 roku do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2004 o godz. 10.15
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Lenartowski - sprawy proceduralne i techniczne tel. (018)446-90-40

Data publikacji: 2004-09-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom