Portal Wtorek - 7 grudnia 2021 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 /-, woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4453840/42, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug-grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna.. (PKWiU: 45.25.2)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-, liczba zadan: -.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 45.25.2

Termin realizacji (wymagany): 30 marca 2003 r.

Termin realizacji (pozadany): 30 marca 2003 r.

Wadium: 400 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -80 %
Cena odwiertu negatywnego -20 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 16
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Eugeniusz Michalik, e-mail: -, tel.: 0....18/ 445 00 29, lok.: 16, w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. sekretariat , pok nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-13 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-13 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. sala posiedzeń, pok nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
zawarte w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom