Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie prac remontowych w zabytkowym budynku "Dom na Dołkach" Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanie prac remontowych w zabytkowym budynku "Dom na Dołkach" w Starym Sączu, Rynek 6

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wymiana pokrycia dachu na nowy gont łupany z impregnacją,
- wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- towarzyszące drobne roboty murarsko - tynkarskie.

Termin realizacji: od 10.03.2003r. do 30.04.2003r.

Warunki wymagane od oferentów określają "warunki do przetargu" w cenie 10,00 zł. które uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i ternim składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 27 luty 2003r. do godz. 9.00

Miejsce i termin otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2003r. o godz. 9.15 w siedzibie UMiG pok. nr 10.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- gwarancja na dostarczony i wbudowany gont 20%


Data publikacji: 2003-02-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom