Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa WyżnaPowrót


1. Przedmiot zamówienia :

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Krużlowa Wyżna

Wspólny Słownik Zamówień 45321000-6 i 45324000-4

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
4.Uzasadnienie wyboru trybu: art. 39 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
5.Sposób ogłoszenia o postępowaniu:
-Tablica ogłoszeń
-Internet
6.Wadium: 1.500 zł
7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 , do dnia 28 czerwiec 2005 roku, godz. 9:45
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 28 czerwiec 2005 rok, godz. 10:00.
9.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 25 sierpień 2005 roku.
10.Wysokość posiadanych środków : wg potrzeb.
11.Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
12.Odpłatność za specyfikację: 5 PLN
13.Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Stanisław Niepsuj, Piotr Piechnik – pok.nr16 , tel./fax. ( 0 18 ) 445-00-29
14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
15.Zabezpieczenie : 10%
16.Osoby podpisujące umowę: a) Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok przy udziale:
b) Skarbnik Gminy – Anna Mogilska


Data publikacji: 2005-06-10

Data publikacji: 2005-06-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom