Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa WyżnaPowrót


1. Przedmiot zamówienia :

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Krużlowa Wyżna

Wspólny Słownik Zamówień 45321000-6 i 45324000-4

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
4.Uzasadnienie wyboru trybu: art. 39 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
5.Sposób ogłoszenia o postępowaniu:
-Tablica ogłoszeń
-Internet
6.Wadium: 1.500 zł
7.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 , do dnia 28 czerwiec 2005 roku, godz. 9:45
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 28 czerwiec 2005 rok, godz. 10:00.
9.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 25 sierpień 2005 roku.
10.Wysokość posiadanych środków : wg potrzeb.
11.Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
12.Odpłatność za specyfikację: 5 PLN
13.Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Stanisław Niepsuj, Piotr Piechnik – pok.nr16 , tel./fax. ( 0 18 ) 445-00-29
14.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
15.Zabezpieczenie : 10%
16.Osoby podpisujące umowę: a) Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok przy udziale:
b) Skarbnik Gminy – Anna Mogilska


Data publikacji: 2005-06-10

Data publikacji: 2005-06-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom