Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budynek OSP w Wawrzce - roboty wykończeniowePowrót

1. Przedmiot zamówienia : Budynek OSP w Wawrzce – roboty wykończeniowe

Wspólny Słownik Zamówień 45000000-7

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
4. Uzasadnienie wyboru trybu: art. 39 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
5. Sposób ogłoszenia o postępowaniu:
- Tablica ogłoszeń
- Internet
6. Wadium: Nie dotyczy
7. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 do dnia 15 lipiec 2005 roku, godz. 9:45
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 15 lipiec 2005 rok, godz. 10:00.
10. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 wrzesień 2005 roku.
11. Wysokość posiadanych środków : wg potrzeb.
12. Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
13. Odpłatność za specyfikację: 5 PLN
14. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Ryszard Niepsuj, Piotr Piechnik – pok.nr16 , tel./fax. ( 0 18 ) 445-00-29
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
16. Zabezpieczenie : Nie wymagane
17. Osoby podpisujące umowę: a) Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok
przy udziale:
b) Skarbnik Gminy – Anna Mogilska


Data publikacji: 2005-06-28

Data publikacji: 2005-06-28
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom