Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnegoPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka, / 5, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 445 60 17, fax. 445 60 17 w.44, www.kamionka.iap.pl, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, REGON: 000540423, oglasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnego. (PKWiU: )

Miejsce realizacji: Gmina Kamionka Wielka.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
negocjacje z zachowaniem warunków konkurencji na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przepompowni ściekó dla kolektora sanitarnego w miejscowości Kamionka Wielka od przsiółka "Bania" do przysiółka "Koniec Wsi", Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza, Mszalnica - przysiółek "ZAGÓRA"

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU:

Termin realizacji (wymagany): do 30 czerwca 2003 roku

Termin realizacji (pozadany): do 30 czerwca 2003 roku

Wadium: nie wymaga wpłacenia wadium

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urzędzie Gminy Kamionka Wielka 5 ,pokój nr 25
-
- poczta elektroniczna: gmina@kamionka.iap.pl
- faksem: 445 60 17 w. 44
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 20 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Stefan Doszna, e-mail: gmina@kamionka.iap.pl, tel.: 445 60 17 w. 24, lok.: 5, w godz.: 8.00-15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-03-04 o godzinie 8.45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-03-04 o godzinie 9.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Kamionka Wielka pokój nr 14.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
brak

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-18
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom