Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248 , woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 0-18 445-90-33, fax. 0-18 445-90-33, www.podegrodzie.sacz.pl, e-mail: gmina@podegrodzie.sacz.pl, REGON: 000551964, oglasza przetarg nieograniczony na Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności . (PKWiU: 90.00.2)

Miejsce realizacji: Gmina Podegrodzie.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Wywóz odpadów

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 90.00.2

Termin realizacji (wymagany): 07.03.2003 - 28.02.2004

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 2
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 15 złotych

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Stanisław Malinowski, Elżbieta Kumor, e-mail: gmina@podegrodzie.sacz.pl, tel.: 0-18 445-90-33 wew. 53 lub 32, lok.: 2, w godz.: 8.00 - 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 19.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-03-03 o godzinie 9:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-03-03 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. 13.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
- spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 30,60
Cena najdrozszej: 30,60


Przetarg uniewaznino na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom